70. skautský oddíl Zálesák Plzeň

Skautský oddíl Zálesák nabízí dětem možnost poznat nové kamarády, porozumět přírodě, vyzkoušet si různé druhy sportů a rukodělných aktivit, jet na letní tábor plný her... Schůzky máme 1x týdně v…

Skautský oddíl, Plzeň-město | více informací a kontakt

KP Drama (aneb Děti hrají divadlo)

Kroužek "Děti hrají divadlo" je zaměřený na ztvárnění pohádek, dětských textů a příběhů, součástí kroužku by byla rétorická cvičení, hrátky se slovy apod. Pro žáky a žákyně 1.-3. tříd ZŠ (po…

Dramatický kroužek, Praha 4 | více informací a kontakt

KP AJ - Anglictina pro I.stupeň ZŠ (Happy House)

Angličtina hrou - základní anglické pojmy a frázy, výuka s prvky dramatizace, her a písní. Výukový materiál: Happy House Pro žáky a žákyně 2.-3. tříd ZŠ.

Jazykové kurzy, Praha 4 | více informací a kontakt

Zdravověda ZZA (Zdravotník zotavovacích akcí)

Kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" (40-tihodinový) je vhodný pro budoucí zdravotníky na táborech, lyžařských či jiných sportovních akcích, kromě výuky 1.pomoci je v náplni kurzu i péče o nemocné,…

Zdravotnický kroužek, Hl. město Praha | více informací a kontakt

KP Zdravověda - HMZ I.stupeň

Kurz 1.pomoci Hlídka mladých zdravotníků je určen pro žáky a žákyně ZŠ, kteří si mohou své získané dovednosti vyzkoušet na jaře na soutěži HMZ. V pozdějším věku (min. po dovršení 15 let) mohou své…

Zdravotnický kroužek, Praha 4 | více informací a kontakt

KP Zdravověda - HMZ II.stupeň

Kurz 1.pomoci Hlídka mladých zdravotníků je určen pro žáky a žákyně ZŠ, kteří si mohou své získané dovednosti vyzkoušet na jaře na soutěži HMZ. V pozdějším věku (min. po dovršení 15 let) mohou své…

Zdravotnický kroužek, Praha 4 | více informací a kontakt

14. TSP Zeměpisná společnost

Tábornickou skupina Pionýra s více než 50 letou tradicí. Děti a vedoucí, kteří jsou našimi členy se věnují pobytu v přírodě, táboření, lesní moudrosti, historii či sportu. Naši klubovnu najdete v…

Turistický kroužek, Brno-město | více informací a kontakt

Fit dance

FitDance vychází z nejrůznějších tanečních stylů, od moderního výrazového tance, přes současné taneční techniky street dance, duncan, limón, až po balet. V lekcích FitDance se děti učí…

Taneční kroužek, Brno-město | více informací a kontakt

TK HARMONIE Kladno

Jsem sportovní taneční klub, věnující se společenským tancům. (standardní a latinskoamerické)

Taneční kroužek, Kladno | více informací a kontakt

TK MDK Sokolov

Taneční kroužek, Sokolov | více informací a kontakt