Dětské centrum Tři sluníčka

Hudební kroužek v Brně. Děti se seznámí se základními hudebními nástroji. Zpívání písniček, rytmické básničky, říkadla, poslechy, rytmika – tleskání, zapojení těla, malování, hry – rytmické, pohybové…

Hudební kroužek, Brno-město | více informací a kontakt

BUNKR Studio

Výuka hry na bicí nástroje a rytmický kroužek. Zaměřujeme se na čtení z not, držení paliček, posed za soupravou, techniky malého bubnu, rukoklad, koordinace na soupravu, základní rytmy, hra s…

Hudební kroužek, Brno-město | více informací a kontakt

Duhové muzikohraní (pro rodiče s dětmi 0-3 roky)

Duhové muzikohraní ( pro rodiče s dětmi 0-3roky) Veselé zpívání, dovádění, vnímání rytmů hudby, hraní na tradiční i netradiční hudební nástroje, bubnování. To vše bez notiček, pro radostný…

Hudební kroužek, Brno-město | více informací a kontakt

Výtvarka v CVČ Linka

CVČ Linka, Kosmonautů 4, Starý Lískovec, zast. MHD Osová a Dunajská Kaňky, Pastelky, Paletka - výtvarné kroužky s individuálním přístupem a malým počtem dětí ve skupině, pro děti 4 - 6 let …

Výtvarný kroužek, Brno-město | více informací a kontakt

Hrátky s barvičkami pro rodiče s dětmi (0-3roky)

Hrátky s barvičkami pro rodiče s dětmi (0-3roky) Lektorka: Lucie Rovenská Malování dětem přináší hravou radost z procesu tvorby. Dítě maluje očima, zakouší proces…

Výtvarný kroužek, Brno-město | více informací a kontakt

Angličtina s příchutí

Anglický jazyk se děti budou učit zejména při vaření a ochutnávání, hrách, tvoření a dalších společných činnostech. I pro úplné začátečníky. Lektorka má mnohaletou praxi ve výuce angličtiny.

Jazykové kurzy, Brno-město | více informací a kontakt

Keramická dílna CVČ Linka

Keramické kroužky pro děti a rodiče s dětmi, keramické kurzy pro středoškoláky a dospělé. Najdete nác v CVČ Linka ve Starém Lískovci, Kosmonautů 4,asi 7 minut od zastávek MHD Dunajská a Osová. …

Keramický kroužek, Brno-město | více informací a kontakt

Danza Brno

Taneční klub zaměřený na základní pohybovou a taneční průpravu, taneční sport, jazzový a výrazový tanec, speciální párové tance, taneční pro mládež i dospělé.

Taneční kroužek, Brno-město | více informací a kontakt

TŠ ViCTORIA Brno

Taneční kurzy a kroužky pro děti, mládež i dospělé, Dětská škola tance, street dance, hip hop, jazzový a muzikálový tanec,společenské tance a taneční klub , letní škola tance, taneční tábory.Soutěže,…

Taneční kroužek, Brno-město | více informací a kontakt

TS HANAKA

Taneční skupina,která má všecny věkové kategorie.Učí se základy baletu,lidového tance,rytmické gymnastiky, modern dance.Soutěže, vystoupení, taneční soustředění. Foto face book.

Taneční kroužek, Brno-město | více informací a kontakt