Nacházíte se na stránce: www.zajmovekrouzky.cz / Česká republika / Taneční kroužek / Baletní škola Coppelia

Baletní škola Coppelia

Děti (3 - 6 let) začínají studium tance přípravným ročníkem všeobecnou pohybovou průpravou. Dále pokračují prvním ročníkem (7 - 9 let), kde se začínají blíže seznamovat se základy lidového, klasického a moderního tance a dramatické výchovy. Dalším věkovým kategoriím (10 - 16 let) pak nabízíme studium ve třech směrech: výhradně klasického tance, klasický tanec v kombinaci s moderními technikami (jazz, scénický tanec, contemporary…), anebo klasický tanec v kombinaci s hereckou dramatickou výchovou. Formou dalších kombinací je možné studovat i více zaměření. Jak vidíte, výuku jsme maximálně přizpůsobili potřebám a uměleckému růstu našich žáků. Jedinečný výukový program umožňuje začít s baletem a tancem i dětem staršího věku, to znamená v období od 8 let výš. Umožňuje to speciální výuková skupina starších žáků – začátečníků, kdy po zvládnutí základů tance jsou žáci na základě konzultace s pedagogem dále rozřazeni podle vlastního zájmového výběru do odpovídající pokročilé skupiny.

Kontakt
E-mail: info@coppelia-bs.cz
Web: www.coppelia-baletni-skola.cz