Nacházíte se na stránce: www.zajmovekrouzky.cz / Praha 4 / Skautský oddíl / Skautský oddíl Stodesítka

Skautský oddíl Stodesítka

Stodesítka je skautský oddíl pro děti od druhé třídy do patnácti let, pro kluky i holky. Působí na Praze 11 na Jižním Městě. Řada našich členů ale bydlí i v Petrovicích nebo Horních Měcholupech. Nabízíme aktivní a smysluplné trávení volného času pro vaše děti. Pravidelně pořádáme každotýdenní schůzky, minimálně jednou za měsíc víkendovou akci, v létě vyrážíme na dvoutýdenní letní tábor do jižních Čech.

Scházíme se vždy jednou týdně v naší klubovně v přízemí panelového domu Brechtova 828/16. Na zvonku máme napsáno Junák.

Skautský oddíl je prostor, kde jsou děti součástí neformální skupiny. Učí se existovat i vycházet s ostatními. Hledat svoje místo, překonávat se. Naučí se samostatně si hrát, hýbou se a díky víkendovým výpravám se dostanou ven z města. S postupem času přebírají odpovědnost, začínají se starat o mladší kamarády z oddílu, přebírají vedení družinek a učí se je řídit.

Nejsme kroužek, všichni vedoucí jsou dobrovolníci a svou práci vykonávají zdarma a hradí si sami např. náklady na potřebné vzdělání pro vedoucí a podobně. Vedoucí chodí do zaměstnání či studují a proto se může občas stát, že se nějaké informace zpozdí, reakce na e-mail nepřijde okamžitě a podobně.

Jste-li rodič potencionálního člena oddílu, počítejte s tím, že budeme občas potřebovat i vaše větší zapojení. Základní povinností všech rodičů je:

zajistit, aby dítě bylo včas na všech akcích družin a oddílu které jsou povinné, pokud není u konkrétní akce uvedeno jinak (omlouvá nemoc či vážné rodinné důvody) a aby mělo vhodné oblečení, obuv a předepsané vybavení. včas přihlašovat/odhlašovat děti ze schůzek, výprav a jiných akcí. Termíny akcí jsou vždy na několik měsíců dopředu na webu, bližší informace o víkendovkách se na webu zpravidla objeví nejpozději v neděli před výpravou.

Další pomoc budeme potřebovat hlavně s táborem. Před prázdninami jezdíme na jeden víkend provádět různé opravy na tábořiště a hlavně potřebujeme pomoc se stavbou a bouráním tábora.

Pro školní rok 2017/2018 máme tato volná místa:

Draci – 3 místa pro holky a 5 míst pro kluky (2 – 5 třída ) – schůzky ve čtvrtek 17.30 – 19.00

Chilli Papričky – 4 místa pro holky (5 – 9 třída) – schůzky ve středu 17.00 – 18.30

Ufoni – 2 místa pro kluky (5 – 9 třída) – schůzky ve středu 17.00 – 18.30

Předběžne se lze již zaregistrovat k „členství na zkoušku“, které proběhne v měsíci září na e-mailu jukaty@seznam.cz Do e-mailu napište jméno dítěte a třídu, kterou bude navštěvovat od září. Prosíme i o upozornění pokud má dítě nějaké speciální potřeby (ADHD, alergie, …).

Hledáme také spolupracovníky nad 15 let – ať už rodiče či sourozence, tak i jiné zájemce. Forem spolupráce je velké množství, takže se nebojte nám ozvat a něco společně vymyslíme. Hledáme například nadšené kuchaře a zásobovače na tábor; nadšené sportovce, kteří děti naučí něco nového slaňováním počínaje a vodáctvím konče; fotografy; grafiky; …

Kontakt
E-mail: jukaty@seznam.cz
Web: www.stodesitka.skauting.cz