Nacházíte se na stránce: www.zajmovekrouzky.cz / Praha 10 / Výtvarný kroužek / Výtvarná výchova a keramika

Výtvarná výchova a keramika

Vyučování je určeno pro děti od 4 let.Děti se učí kreslení, malování, různé výtvarné techniky,práci s keramickou hmotou a základům sochařství. Kroužek vede zkušená odborná pedogožka, mladá milá a vstřícná. Dvakrát do roka připravuje s dětmi výstavu jejich prací. Maximální počet dětí v kroužku je 12. Více informací na www.umeleckestudio.cz

Výuka se koná na adrese: Umělecké studio, Bulharská 11,Praha 10-Vršovice v úterý 14-17.00hodin a ve středu 14-18.00hodin. Děti mohou navštěvovat 1 hodinu týdně VV nebo K, nebo 2hodiny týdně v kombinaci VV+K.

Kontakt
E-mail: snavi@seznam.cz
Web: www.umeleckestudio.cz